Få bedre arbejdsgange med analyser af arbejdspladsen

Mange faktorer er i spil, når det gælder om at have optimalt flow i arbejdsprocesserne. En medarbejder, som arbejder i et forkert miljø, vil have sværere ved at arbejde optimalt, end hvis vedkommende blev placeret et bedre sted. Af to ens mødelokaler kan det ene være foretrukket fremfor det andet, så det ofte bliver overbooket, mens det andet står tomt. Hvis man vil have en forklaring på den slags forhold, så vil det være en stor fordel at have et analyseredskab.

Med work place analytics får du et redskab til at forstå processerne i den daglige arbejdsgang på arbejdspladsen. Dette nye værktøj, Pronestor Insights, er skabt til at indhente data fra hele Pronestors produktpakke og hjælper med at få indblik i din virksomheds mødeaktiviteter. Ved at foretage work place analytics fremkommer et billede af medarbejdernes adfærd på arbejdspladsen, som kan give nye indsigter i, hvordan I bedst indretter jer og finder jeg til rette.

Hent det online

Med work place analytics danner I jer nemt et billede af hvor de “blinde punkter” i virksomheden opstår. Det giver jeg mulighed for at tage ved lære af analyserne og sætte jeres arbejdsplads sammen på nye måder, så flowet bliver optimeret. Med work place analytics får medarbejderne mulighed for at give feedback, så ledelsen kan drage erfaringer og konklusioner på baggrunde af de samlede data.

For eksempel kan man med work place analytics se hvilke mødelokaler, der foretrækkes af hvem. Og takket være muligheden for feedback, så kan man også forklare hvorfor. Dermed kan man finde frem til bedre måder at indrette arbejdspladsen, så alle medarbejdere får optimale forhold til at udføre deres job.

Trivsel er vigtig

Trivsel og workflow hænger nøje sammen. Det viser al erfaring. Derfor er work place analytics som analyseredskab et kraftigt og effektivt værktøj, som kan hjælpe til at højne trivslen og velværet i arbejdsstyrken og generere mere effektivt workflow. Det er smart tænkt og særdeles velegnet til brug for både ledelse og medarbejdere.

En arbejdsplads kan kun fungere optimalt hvis alle har optimale forhold. Dette kan man analysere sig frem til gennem Pronestors nye værktøj.